O RTV

Pod profesionálním dohledem se tým studentů učí pracovat v reálném prostředí s technikou, rozvíjí komunikaci a učí se plánovat a připravovat na dané reportáže. Formou zábavy se tak děti zdokonalují ve vzájemné spolupráci, improvizaci, společenském vystupování a zbavování se stresu. V reálném čase točí sportovní a kulturní dění ve svém městě a jeho okolí. Vše je v jejich vlastní režii a tak si vychováváme možná nové hvězdy televizních stanic.

Nově jsme i součástí České televize, kde nás můžete vidět v pravidelných reportážích dětského programu Déčko.

Projekt Rýbrcoul TV je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Podporujeme nadanou mládež a dětské filmové zpravodajství.

reg. č. CZ.11.4.120 / 0.0 / 0.0 / 16_008 / 0002903

Cílem projektu,

jak vyplývá z názvu, je rozvíjet nadané děti, vychovávat budoucí filmaře, moderátory, střihače i zvukaře na české i polské straně hranice. V průběhu ročního projektu se děti aktivně zapojí do poznávání měst Trutnova a Kowary, regionu Krkonoš. Natáčením reportáží budou děti schopny lépe porozumět fungování důležitých institucí a organizací, pochopí, jak důležitou roli má pořádání kulturních, sportovních a jiných událostí, aktivně se zapojí do jejich organizování. Ve zpravodajství se naučí nejen natáčet, stříhat a souvisle mluvit, ale především kritickému myšlení. Rozvíjet budou také svou sociální inteligenci, neboť musí oslovovat účastníky akcí, dělat s nimi rozhovory, setkají se s důležitými osobnostmi, které jsou pro ně příkladem tvořivé práce a zdrojem inspirací či moudrých zkušeností. Děti, které se zapojí jako reportéři této televize, mají jedinečnou možnost poznávat zajímavá místa, akce a osobnosti, učit se komunikačním dovednostem i práci s technikou, stávají se aktivními a vnímavými obyvateli našich společných hor Krkonoš.

Celkovým cílem projektu je vést veřejnost k aktivnímu způsobu života, podporovat děti, mládež i dospělé k všestrannému poznávání česko-polského území, v reportážích podporovat přemýšlení lidí o možnostech využívání potenciálu našich hor a zvát k návštěvě partnera.

V rámci realizace projektu se konaly tři setkání dětí z Trutnova a Kowar:

  • 02. 10. 2021 – Hudební festival Otevřené hospody v Trutnov
  • 06. - 08. 05. 2022 – Workshop v Kowarech
  • 03. - 04. 09. 2022 – Workshop v Kowarech

Překračujeme hranice

Využíváme soubory cookies, které nám pomáhají. Budeme rádi, když s nimi budete souhlasit. Podrobné informace naleznete na této stránce.

Nastavit

SouhlasímUpravit nastaveníOdmítnout

Zavřít okno cookies

Otevřít okno cookies