O RTV

Pod fachową opieką zespół uczniów uczy się pracy w rzeczywistym środowisku z techniką, rozwija umiejętności komunikacji i uczy się planowania i przygotowywania do konkretnego reportażu. Formą zabawy dzieci doskonalą wzajemną współpracę, umiejętność improwizacji, wystąpień publicznych i łagodzenia stresu. W rzeczywistym czasie filmują wydarzenia sportowe, kulturalne w swoim mieście i okolicy. Wszystko samodzielnie reżyserują, możliwe więc, że wychowujemy nowe gwiazdy stacji telewizyjnych.

Od niedawna jesteśmy częścią Telewizji Czeskiej, gdzie można nas zobaczyć w cyklicznych reportażach programu dla dzieci Déčko.

Projekt Rýbrcoul TV jest współfinansowany ze środków EFRR za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. Wspieramy uzdolnioną młodzież i dziecięce filmowe reportaże.

nr ewid. CZ.11.4.120 / 0.0 / 0.0 /16_ 008/0002903

Celem projektu,

jak sama nazwa wskazuje, jest rozwój utalentowanych dzieci, edukacja przyszłych filmowców, prezenterów, montażystów i dźwiękowców po czeskiej i polskiej stronie granicy. Podczas rocznego projektu dzieci aktywnie włączą się w poznawanie miast Trutnov i Kowary oraz regionu Karkonoszy. Filmując relacje, będą mogły lepiej zrozumieć funkcjonowanie ważnych instytucji i organizacji, odkryć jak ważną rolę odgrywa organizacja wydarzeń kulturalnych, sportowych i innych oraz aktywnie włączyć się w ich przygotowanie. Podczas przygotowywania reportaży nauczą się nie tylko filmowania, montażu, płynności wypowiedzi, ale przede wszystkim krytycznego myślenia. Będą też rozwijać swoją inteligencję społeczną, muszą bowiem zwracać się do uczestników wydarzeń, przeprowadzać z nimi wywiady, spotykać z ważnymi osobowościami, które są dla nich przykładem pracy twórczej i źródłem inspiracji czy mądrych doświadczeń. Dzieci, które będą występować w roli reporterów w tej telewizji, mają niepowtarzalną okazję poznania ciekawych miejsc, wydarzeń i osobowości, uczą się komunikacji i pracy z urządzeniami technicznymi, stają się aktywnymi i otwartymi mieszkańcami naszych wspólnych gór Karkonoszy.

Ogólnym celem projektu jest inspiracja obywateli do prowadzenia aktywnego stylu życia, wspieranie dzieci, młodzieży oraz dorosłych we wszechstronnym poznawaniu terenów czesko-polskich, a w reportażach wspieranie myślenia ludzi o możliwościach wykorzystania potencjału naszych gór oraz zaproszenia do odwiedzenia partnera.

W ramach realizacji projektu odbyły się trzy spotkania dzieci z Trutnova i Kowar:

  • 02.10.2021 – Festiwal muzyczny Otevřené hospody w Trutnovie
  • 06.-08.05.2022 – Warsztaty w Kowarach
  • 03-04.09.2022 – Warsztaty w Kowarach

Używamy plików cookie, które nam pomagają. Będziemy szczęśliwi, jeśli się z nimi zgodzisz. Szczegółowe informacje znajdziesz na tej stronie.

Organizować coś

Zgadzam sięEdytuj ustawieniaOdrzucać

Zamknij okno plików cookie

Otwórz okno plików cookie