Projektowanie

W ramach realizacji czesko-polskiego projektu „Wspieramy uzdolnioną młodzież i dziecięce filmowe reportaże", nr rej. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002903, finansowanego ze środków EFRR za pośrednictwem Euroregionu Glacensis, wspierana była współpraca z polskim partnerem - Miejski ośrodek kultury Kowary, było nakręcono 10 reportaży z terenu czesko-polskich Karkonoszy oraz odbyły się 3 spotkania.

  • 02. 10. 2021 Festiwal muzyczny Open Pub w Trutnovie
  • 06. - 08. 05. 2022 Trzydniowe warsztaty w Kowarach
  • 03. - 04. 09. 2022 Warsztaty w Kowarach

Używamy plików cookie, które nam pomagają. Będziemy szczęśliwi, jeśli się z nimi zgodzisz. Szczegółowe informacje znajdziesz na tej stronie.

Organizować coś

Zgadzam sięEdytuj ustawieniaOdrzucać

Zamknij okno plików cookie

Otwórz okno plików cookie