Rýbrcoul TV

Telewizja dziecięca

Pod fachową opieką zespół uczniów uczy się pracy w rzeczywistym środowisku z techniką, rozwija umiejętności komunikacji i uczy się planowania i przygotowywania do konkretnego reportażu.

Nové video

Warsztaty wielkanocne - Powitanie wiosny

Przegrzać

Projekt jest wspierany

Projekt Rýbrcoul TV jest współfinansowany ze środków EFRR za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. Wspieramy uzdolnioną młodzież i dziecięce filmowe reportaże.

nr ewid. CZ.11.4.120 / 0.0 / 0.0 /16_ 008/0002903

Więcej informacji

Filmy RTV

Życie w Kowarach

Życie w Kowarach03. - 04. 09. 2022

Przegrzać

Kopalnia uranu w Kowarach

Kopalnia uranu w Kowarach03. - 04. 09. 2022

Przegrzać

Filmový festival pro děti

Filmový festival pro děti

Przegrzać

Zobacz wszystkie nasze filmy.

Wspierają nas

Překračujeme hranice

Używamy plików cookie, które nam pomagają. Będziemy szczęśliwi, jeśli się z nimi zgodzisz. Szczegółowe informacje znajdziesz na tej stronie.

Organizować coś

Zgadzam sięEdytuj ustawieniaOdrzucać

Zamknij okno plików cookie

Otwórz okno plików cookie